Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03623

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT door middel van de schriftelijke reactie voldoende uitleg heeft gegeven over de reden waarom zij nog niet tot toekenning van de forfaitaire bedrag van € 30.000,- is gegaan. De Commissie oordeelt dat de wijzigingen in toegekende KOT op het eerste gezicht verklaarbaar zijn. De Commissie geeft UHT daarbij in overweging om bij
de integrale beoordeling aandacht te besteden aan de ter zitting besproken gang van
zaken in toeslagjaar 2008, in het bijzonder de neerwaartse beschikking van 31 maart
2008, alsmede aan de vraag of belanghebbende een betalingsregeling is geweigerd.

Advies