Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03590

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT de gebreken in de zorgvuldigheid en motivering heeft hersteld met het indienen van het schriftelijk verweer. Belanghebbende is het niet eens met de hoogte van het compensatiebedrag en de schade aan andere gezinsleden. De Commissie adviseert belanghebbende hierom op de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Nu het bezwaar ongegrond is, ziet de Commissie geen aanleiding voor het toekennen van een proceskostenvergoeding in deze procedure.

Advies