Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03569

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat alle voor deze bezwaarprocedure relevante stukken aan belanghebbende zijn toegestuurd en het genomen besluit voldoende is gemotiveerd. Ten aanzien van het bezwaar dat ziet op de betalingsregeling is de Commissie van mening dat dit  eveneens geen doel treft omdat uit het dossier blijkt dat er met betrekking tot belanghebbende geen sprake is van een O/GS kwalificatie. Ten slotte is betoogd dat bij de terugvorderingen en verrekeningen geen rekening is gehouden met de draagkracht van belanghebbende waardoor zij in een financiële noodtoestand is gekomen. De Commissie meent dat UHT met verwijzing naar de LIC-overzichten, inclusief een begrijpelijke uitleg daarvan, een passende reactie heeft gegeven. ,

Advies