Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03551

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. De Commissie volgt belanghebbende niet in haar stellingen ten aanzien van het motiveringsbeginsel en het beginsel van ‘equality of arms’. De Commissie is daarnaast van opvatting dat uit het bezwaarschrift en de aangevoerde gronden geen feiten of omstandigheden zijn gebleken die het standpunt van belanghebbende, namelijk dat over de periode 2012 tot en met 2016 op een institutioneel vooringenomen handelwijze jegens haar zou zijn gehandeld, rechtvaardigen. UHT heeft in de schriftelijke reactie uiteengezet dat belanghebbende voor deze periode niet in aanmerking komt voor compensatie aangezien belanghebbende in die periode haar kinderen onder heeft gebracht bij een buurtmoeder en daarmee geen gebruik heeft gemaakt van gekwalificeerde kinderopvang. Er bestond dan ook geen recht op kinderopvangtoeslag.

Advies