Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03407 

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Commissie adviseert UHT om de datum van de beslissing op bezwaar als einddatum te hanteren voor de herberekening van de compensatie, nu UHT heeft aangegeven dat de heffingsrente niet was meegenomen in de berekening. De Commissie wijst erop dat belanghebbende voor de werkelijk geleden schade een verzoek kan indienen bij de Commissie Werkelijke Schade. Verder is de Commissie van oordeel dat met het bezwaardossier alle gebreken in de zorgvuldigheid en de motivering van de beschikking zijn hersteld, en dat de compensatieberekening verder juist is.

Advies