Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-827

Samenvatting

De Commissie adviseert UHT:

 • om met het oog op het herstel bij het nog te nemen besluit op bezwaar een nadere
  toelichting bij het LIC-overzicht te geven;
 • om bij de vergoeding juridische hulp uit te gaan van het meest gunstige scenario voor belanghebbende;
 • om bij de forfaitaire vergoeding voor immateriële schade uit te gaan van 15 januari
  2009 als startdatum en als einddatum de datum van het nog te nemen besluit op
  bezwaar;
 • om de extra compensatie van 1% van het subtotaal van het compensatiebedrag aan
  te passen;
 • om de proceskosten van belanghebbende voor de huidige bezwaarprocedure te
  vergoeden, waarbij een wegingsfactor 2 voor elk van de twee toe te kennen
  procespunten en een bedrag van € 759,- per procespunt wordt gehanteerd.

Advies