Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-554

Samenvatting

Samenvattend concludeert de Commissie dat UHT blijkens alle ter zake overgelegde
stukken een voldoende zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van de lichte toets en adviseert de Commissie UHT:

 • om het bestreden besluit in stand te laten;
 • om in het besluit op bezwaar aan belanghebbende duidelijk te maken dat de
  beslissing op bezwaar alleen betrekking heeft op de uitkomst van de lichte toets
  en nog niet een integrale beoordeling bevat; en
 • om tot uitdrukking te brengen dat wat belanghebbende heeft aangevoerd, ertoe
  strekkend dat zij wel als gedupeerde zou kunnen worden aangemerkt, in het
  kader van die beoordeling aan de orde zal komen.

Advies