Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-470

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert de
Belastingdienst/Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (hierna: UHT) het
bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en de vergoeding voor immateriƫle
schade toe te kennen voor zowel het CAF-onderzoek als het individuele
onderzoek waar belanghebbende deel van uitgemaakt heeft. Daarnaast
adviseert de Commissie om de compensatieberekening aan te passen ten
aanzien van het bedrag aan niet betaalde schuld kinderopvangtoeslag over het
jaar 2015 en om een proceskostenvergoeding toe te kennen. Tot slot adviseert
de Commissie UHT om, gehoord het persoonlijk verhaal van belanghebbende, te
onderzoeken of mediation een oplossing kan bieden.

Advies