Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-3854

Samenvatting

Samenvattend concludeert de Commissie dat UHT blijkens alle ter zake overgelegde
stukken een voldoende zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van de lichte toets en adviseert de Commissie UHT om het bestreden besluit in stand te laten; om in het besluit op bezwaar aan belanghebbende duidelijk te maken dat de beslissing
op bezwaar alleen betrekking heeft op de toekenning van een standaardvergoeding
volgens de compensatieregelingen en niet al mede een integrale beoordeling bevat.

Advies