Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-359

Samenvatting

Samenvattend concludeert de Commissie dat UHT blijkens alle ter zake overgelegde
stukken een onvoldoende zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van de
lichte toets en adviseert de Commissie UHT om in de beslissing op bezwaar het nalaten van de lichte toets te heroverwegen dan wel nader te motiveren; te bevorderen dat de integrale toets zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden en een proceskostenvergoeding toe te kennen van twee procespunten met elk een
wegingsfactor twee, tegen het hoogste tarief per procespunt.

Advies