Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-3032

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en om in de beslissing op bezwaar deugdelijk te onderbouwen waarom met betrekking tot het jaar 2006 wordt geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van vooringenomenheid. Ter zitting en in haar schriftelijke reactie heeft UHT namelijk geen verklaring gegeven voor de vertraagde en handmatige uitbetalingen aan belanghebbende. Daarom kan niet uitgesloten worden dat de gang van zaken in 2006 verband hield met het HOTHOR-toezicht en een pre-onderzoek/(CAF-)toezicht. De Commissie meent dat het onderzoek te weinig diepgaand is geweest om de conclusie te kunnen dragen dat er geen sprake is geweest van institutioneel handelen.

Advies