Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-2690

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Om voor compensatie in aanmerking te komen, dient een belanghebbende voor de betreffende jaren aanspraak op kot te hebben gehad. Belanghebbende had over de jaren 2009 en 2010 (evident) geen recht op kot omdat hij geen gebruik maakte van geregistreerde kinderopvang. Opvang door een familielid, in dit geval de oma, valt hier niet onder. De Commissie is echter van mening dat Belastingdienst/Toeslagen reeds uit de door belanghebbende ingevulde formulieren had kunnen en moeten opmaken dat belanghebbende niet in aanmerking kwam voor kot. Desondanks is overgegaan tot het uitkeren van voorschotten. De Commissie deelt de mening van gemachtigde dat belanghebbende hierdoor is benadeeld. De Commissie geeft UHT dan ook in het licht van het voorgaande in overweging om uit coulance overwegingen gerelateerd aan de toepassing van het evenredigheidsbeginsel, belanghebbende toch een vorm van financiƫle genoegdoening toe te kennen.