Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-2222 en BAC 2021-225

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar tegen beide beschikkingen gedeeltelijk gegrond te verklaren, en een proceskostenvergoeding toe te kennen. Ten aanzien van de beschikking met kenmerk UHT-DC-I A adviseert de Commissie om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren in verband met een ondeugdelijke motivering van de primaire beschikking die niet tijdig gerepareerd is.

Ten aanzien van de beschikking met kenmerk UHT-DC I adviseert de Commissie om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en in de beschikking op bezwaar in te gaan op de vergoeding van de toeslagrente; de rentevergoeding voor gemiste kot te berekenen tot aan de datum van de beslissing op bezwaar en indien mogelijk een nadere toelichting te geven op de wijze waarop de rentevergoeding voor gemiste kot is berekend. Tot slot adviseert de Commissie om de vergoeding voor immateriƫle schade te berekenen tot aan de datum van de beslissing op bezwaar en de aanvullende vergoeding van 1% van het subtotaal van het compensatiebedrag aan te passen.

Advies