Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-1977

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie merkt op dat het feit dat belanghebbende geen lichte toets heeft gehad, geen gevolgen heeft voor een eventuele toekenning van compensatie op grond van de Wht, waar het minimumbedrag voor deze compensatie € 30.000 betreft.

Verder adviseert de Commissie UHT om belanghebbende zo snel mogelijk in haar verzoek tegemoet te komen om het persoonlijk dossier te verstrekken. De Commissie oordeelt ten aanzien van de door Belastingdienst/Toeslagen opgevraagde informatie over toeslagjaar 2009, dat geleid heeft tot een herziening van de KOT over 2009, dat UHT in de aanvullende schriftelijke reactie voldoende heeft toegelicht waarom de informatie uitvraag is gedaan. De Commissie is van oordeel dat er namens belanghebbende geen nadere concrete feiten of omstandigheden zijn aangevoerd die deze gang van zaken onjuist of ongerechtvaardigd zouden kunnen maken. Er is ook geen sprake van het onterecht weigeren van een betalingsregeling.

Advies