Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-1825 en BAC 2021-1828

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT

om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De Commissie overweegt dat met de door UHT overlegde bezwaardossiers voldoende duidelijk is gemaakt hoe het compensatiebedrag voor de toeslagjaren 2012 en 2013 tot stand is gekomen en welke gegevens daarvoor zijn gebruikt. De bezwaardossiers bevatten alle relevante stukken. Er zijn geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een andere zienswijze kunnen leiden. Daarnaast is in artikel 2.7 lid 2 Wht neergelegd dat het forfaitaire bedrag van 30.000 slechts aan een van de partners wordt toegekend. Het betoog ten aanzien van de uitvoeringspraktijk vormt dan ook onvoldoende grond om af te wijken van de wettelijke regeling.

Advies