Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-1287

BAC-2021-1287-1.pdf

14 juni 2024

148 kB

Samenvatting:

De Commissie adviseert de UHT het volgende:
- het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren;
- ten aanzien van het toeslagjaar 2012 het abusievelijk toegezegde bedrag van € 10.432 alsnog aan de belanghebbende toe te kennen en daarbij rekening te houden met de gevolgen voor de vergoeding van de materiële schade en de gemiste toeslagrente;
- de vergoeding voor de immateriële schade te berekenen vanaf 10 april 2007, zijnde de datum van de eerste neerwaartse beschikking, tot de datum van de dagtekening van de beslissing op bezwaar;
- de aanvullende vergoeding van 1% van het subtotaal aan te passen;
- om de proceskosten van belanghebbende voor de huidige bezwaarprocedure te vergoeden, waarbij een wegingsfactor 2 voor elke van de twee toe te kennen procespunten wordt gehanteerd, tegen het hoogst geldende tarief.