Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-1140

BAC-2021-1140-2-1.pdf

13 juni 2024

150 kB

Samenvatting:

De Commissie acht het bezwaar gegrond en gelet op het vooraanstaande adviseert de Commissie de UHT het volgende;
- het bedrag van € 3.000 dat op het compensatiebedrag in mindering is gebracht dan wel is verrekend, alsnog toe te kennen aan de belanghebbende;
- om de kosten voor rechtsbijstand opnieuw te berekenen en hiervoor een vergoeding toe te kennen tegen het hoogste tarief. Hierbij gaat het om een herberekening van de reeds toegekende proceskostenvergoeding voor procedures uit het verleden;
- de hoogte van de immateriële schade aan te passen in de beslissing op bezwaar;
- om de rente gemiste KOT bij te stellen in de beslissing op bezwaar; om de aanvullende vergoeding van 1% aan te passen;
- Voorts adviseert de Commissie om voor de proceskosten voor de onderhavige bezwaarprocedure een vergoeding toe te kennen van 2x2 punten, tegen het hoogste tarief.