Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-113

BAC-2021-113-2021-126-1.pdf

13 juni 2024

221 kB

Samenvatting:

De Bezwaarschriftenadviescommissie acht zich, anticiperend op de in voorbereiding zijnde Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie, bevoegd om over alle
gronden te adviseren. Samengevat stelt de Bezwaarschriftenadviescommissie zich op
het standpunt dat de bezwaren tegen de vier bestreden beschikkingen ontvankelijk zijn, dat de bestreden besluiten heroverwogen dienen te worden met inachtneming van wat in het advies is gesteld over voorbereiding en motivering. De belangrijkste adviezen zijn
de volgende. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak, waarin niet in geschil is dat belanghebbenden hun administratie over de jaren kwijt zijn, adviseert de Commissie om het dossier van belanghebbenden verder aan te vullen. Ook adviseert de Commissie de dienst om belanghebbenden in staat te stellen om nog verzendbewijzen
aan de dienst te overleggen. Ook ziet de Commissie aanleiding om te adviseren om over te gaan tot vergoeding van de proceskosten in de deze bezwaarfase.