Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-112

BAC-2021-112-1.pdf-1.pdf

13 juni 2024

168 kB

Samenvatting:

Samenvattend concludeert de Commissie dat UHT blijkens alle ter zake overgelegde stukken een voldoende zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van de lichte toets en adviseert de
Commissie UHT:
- om het bestreden besluit in stand te laten;
- om de redelijkerwijs gemaakte proceskosten voor de huidige bezwaarprocedure toe te kennen,
nu sprake is van een voor bezwaar vatbaar besluit;
- om de proceskosten van belanghebbende voor de huidige bezwaarprocedure te vergoeden,
waarbij een wegingsfactor 2 voor elk van de twee toe te kennen procespunten en een bedrag
van € 748,- per procespunt wordt gehanteerd;
- om in het besluit op bezwaar aan belanghebbende duidelijk te maken dat de beslissing op
bezwaar alleen betrekking heeft op de toekenning van een standaardvergoeding volgens de
compensatieregelingen en niet al mede een integrale beoordeling bevat.