Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-06035

Samenvatting

De bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift tegen de beschikking gegrond te verklaren en een proceskostenvergoeding toe te kennen. Het ingediende bezwaarschrift is gericht tegen de beschikking waarbij belanghebbende een compensatie over de toeslagjaren 2006, 2009 en augustus tot en met december ontvangt van € 33.258,-. Gemachtigde heeft aangegeven dat de compensatieberekening zonder gegevens en uitleg niet is te controleren. De Commissie oordeelt dat uit het volledige dossier duidelijk is gemaakt hoe het compensatiebedrag is berekend en welke gegevens daarvoor zijn gebruikt. De Commissie heeft opgemerkt dat UHT in de aanvullende schriftelijke reactie verder nog heeft aangegeven dat de rentevergoeding zal oplopen tot aan de beslissing op bezwaar. Gemachtigde is het niet eens met de hoogte van de immateriële schadevergoeding. De Commissie merkt in dit verband op dat de beslissing op de compensatie lang heeft geduurd en gezorgd heeft voor immateriële schade.

Advies