Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03782

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van oordeel dat door middel van het indienen van de schriftelijke reactie met een uitleg per toeslagjaar het bestreden besluit alsnog voldoende is onderbouwd en is van oordeel dat het onderzoek in het kader van de lichte toets door UHT voldoende zorgvuldig is uitgevoerd. De Commissie adviseert tot slot om de integrale toets zo spoedig mogelijk in gang te zetten.

Advies