Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03267

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren. Belanghebbende voert aan dat haar partner, tevens haar toeslagpartner, ten onrechte niet als gedupeerde is meegenomen in de herbeoordeling. Tijdens de hoorzitting heeft de partner verteld dat hij net zo hard heeft geleden als belanghebbende en hun kinderen. De Commissie heeft begrip voor dit standpunt en de situatie van. De compensatie wordt echter uitgekeerd aan de aanvrager van de KOT en dat is in dit geval belanghebbende. Met betrekking tot KOT-jaar 2010 overweegt de Commissie dat aan belanghebbende compensatie is toegekend omdat B/T institutioneel vooringenomen heeft gehandeld. Daarom komt zij niet ook nog in aanmerking voor compensatie op grond van de hardheidsregeling.

Advies