Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03185

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie constateert dat de belanghebbende geen KOT voor de jaren 2018, 2019 en 2020 heeft aangevraagd of ontvangen en daarom niet voldoet aan (één van) de vereisten van de Wht. Hierdoor kan de belanghebbende voor deze periode niet in aanmerking komen voor compensatie. Voor de jaren 2013 t/m 2017 heeft belanghebbende wel KOT aangevraagd en ontvangen. Naar het oordeel van de Commissie kan ook op dit punt niet worden gesproken van vooringenomenheid of hardheid bij het toepassen van de regels. De bijstellingen voor de jaren 2013 t/m 2017 zijn conform de wet uitgevoerd. Met betrekking tot de ambtshalve herziening KOT voor het jaar 2015 is de Commissie van mening dat de B/T gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om het bedrag van de voorschotbeschikking ambtshalve te wijzigen op basis van de bij de B/T bekende gegevens.

Advies