Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03071

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar met betrekking tot de toeslagjaren 2011, 2014, 2015 en 2016 gedeeltelijk gegrond te verklaren. Daarnaast adviseert de Commissie om de ingangsdatum van de vergoeding voor immateriƫle schade aan te passen naar 2 februari 2012 en deze vergoeding te berekenen tot de datum van de dagtekening van de beslissing op bezwaar. Ook adviseert zij aan belanghebbende duidelijkheid te bieden over de toepasselijkheid van de Compensatie- en Hardheidsregeling in het toeslagjaar 2012 en voor wat betreft de schade aan haar woning ten gevolge van achterstallig onderhoud te verwijzen naar CWS. Voorts adviseert de Commissie om belanghebbende te informeren welke weg zij kan bewandelen om voor een vergoeding met betrekking tot haar lening in aanmerking te komen.

Advies