Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03020

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat belanghebbende geen geslaagd beroep toe komt ten aanzien van de hierna volgende aangedragen gronden: grondslag compensatieberekening, vermindering compensatiebedrag met schulden kot, motivering compensatiebedrag en motiveringsgebrek/schending artikel 6 EVRM. Daarnaast stelt UHT dat in de compensatieberekening over 2012 is uitgegaan van een te laag bedrag aan niet betaalde kot. De Commissie wijst UHT erop dat de compensatieberekening niet ten nadele van belanghebbende mag worden gewijzigd nu dit strijd op zou leveren met het verbod op reformatio in peius, het algemeen rechtsbeginsel dat een belanghebbende door het maken van bezwaar niet in een slechtere rechtspositie mag komen te verkeren.

Advies