Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03017

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie vindt dat belanghebbende bezwaar heeft moeten maken voordat werd overgegaan tot het samenstellen van het bezwaardossier en het opstellen van een deugdelijke motivering. De Commissie adviseert UHT daarom om het verzoek voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in deze bezwaarprocedure toe te wijzen. Voorts wijst de Commissie erop dat belanghebbende voor compensatie voor materiƫle en immateriƫle schade bij de CWS dient te zijn. Ook voor een beroep op een onrechtmatige daadsactie (artikel 6:162 BW) is de procedure bij de CWS bestemd.

Advies