Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-03008

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Uit de door UHT overgelegde LIC-overzichten is op te maken dat de teruggevorderde bedragen steeds zijn verrekend met andere tegemoetkomingen. Deze verrekeningen zijn vervolgens in mindering gebracht op de uit hoofde van de terugvorderingen over de toeslagjaren 2012, 2013 en 2014 verschuldigde bedragen. De resterende bedragen over de toeslagjaren 2012, 2013 en 2014 zijn uiteindelijk administratief verwijderd.

Advies