Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02981

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar van 18 oktober 2021 ongegrond te verklaren en het bezwaar van 17 mei 2022 (gedeeltelijk) gegrond te verklaren. Ten aanzien van het bezwaar 18 oktober 2021 is de Commissie van oordeel dat er geen sprake is geweest van institutionele vooringenomenheid. Ten aanzien van het bezwaar van 17 mei 2022 adviseert de Commissie het compensatiebedrag aan te passen alsmede, voor zover toepasselijk, de bedragen die daarmee samenhangen of daarop voortbouwen. Voorts adviseert de Commissie om een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies