Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02891

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de niet betaalde schulden van € 5.381,- onterecht in mindering gebracht zijn op het compensatiebedrag. UHT stelt dat de niet betaalde/verrekende KOT van regel e van de compensatieberekening bedragen omvat die niet zijn terugbetaald dan wel verrekend. In het betaal- en verrekenoverzicht voor 2012 wordt een bedrag van € 5.381,- vermeld ('Toeslagenaffaire € 5.381,- Bedrag verwijderd'). Uit dit overzicht en uit de toelichting van UHT wordt niet duidelijk hoe dit bedrag tot stand is gekomen. UHT vermeldt niet hoe het door belanghebbende ontvangen bedrag tot stand is gekomen. UHT vermeldt niet hoe het door belanghebbende ontvangen bedrag aan KOT minus de door hem betaalde- en door UHT verrekende bedragen resulteren in € 5.381,-. Dit valt ook niet (eenvoudig) af te leiden uit het betaal- en verrekenoverzicht. De Commissie overweegt dat UHT haar beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd en adviseert om haar standpunt nader te motiveren in de beslissing op bezwaar. De Commissie overweegt dat het bezwaar op dit onderdeel gegrond is, maar dat dit niet leidt tot herroeping van de aangevallen beschikkingen.

Advies