Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02873

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie kan gemachtigde niet volgen in het standpunt dat de bedragen uit de voorschotbeschikkingen op zichzelf staande bedragen zijn die bij elkaar opgeteld moeten worden en acht het bezwaar op dit onderdeel ongegrond. Daarnaast adviseert de Commissie het bezwaar ten aanzien van de rente ongegrond te verklaren. De Commissie geeft UHT in overweging om bij het nemen van de beslissing op de bezwaren van belanghebbende alsnog de duidelijkheid te verschaffen over de formule die wordt gehanteerd om het over het tijdvak genomen gemiddelde rentepercentage te berekenen. Voorts is de Commissie van oordeel dat de kosten van juridische bijstand voor deze procedure vergoed moeten worden.

Advies