Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02843

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren en belanghebbende te informeren over de mogelijkheid tot indienen van een verzoek om aanvullende compensatie bij de Commissie Werkelijke Schade. Uit de overgelegde stukken is de BAC gebleken dat de aanpassingen van de KOT over de toeslagjaren 2012 en 2013 hebben plaatsgevonden, omdat belanghebbende vanaf 17 april 2012 geen gebruik meer maakte van de kinderopvang. De bijstelling van de KOT vond daarmee plaats aan de hand van het reguliere toeslagenproces en geeft in zoverre geen blijk van vooringenomen handelen of hardheid als bedoeld in artikel 2.1 Wht.

Advies