Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02831

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Commissie is het eens met de UHT dat de berekening van rente over gemiste KOT moet worden aangepast vanwege een onjuiste einddatum. De Commissie adviseert om de compensatieberekening op dit punt aan te passen, waarbij het bedrag aan rente over gemiste KOT wordt gewijzigd van €1.704,- naar €1.720,-. Verder adviseert de Commissie dat de einddatum voor de berekening van de vergoeding van immateriële schade gelijk moet zijn aan de datum van de beslissing op het bezwaar, aangezien de compensatieberekening moet worden aangepast vanwege het bezwaar. Daarnaast is de Commissie van mening dat er geen vergoeding van proceskosten moet worden toegekend. Dit komt doordat de aanpassing van de compensatieberekening niet resulteert in een hoger bedrag aan compensatie dan wat eerder al is uitgekeerd aan belanghebbende. Er is daarom geen sprake van een wijziging van het rechtgevolg. 

Advies