Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02822

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen de beschikking van 1 september 2021 deels gegrond te verklaren, het bestreden besluit op onderdelen te herroepen en een proceskostenvergoeding voor deze bezwaarprocedure toe te kennen. Voorts adviseert de Commissie UHT om de bezwaren tegen de beschikkingen van 9 augustus 2022 ongegrond te verklaren en belanghebbende te informeren over de procedure bij de Commissie Werkelijke Schade.

Advies