Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02723

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaar ongegrond te verklaren. Om voor KOT in aanmerking te komen, dient een belanghebbende voor de betreffende jaren aanspraak op KOT te hebben gehad (artikel 1.5 WKO). Belanghebbende had over de jaren 2008 en 2009 geen recht op KOT omdat zij, naar eigen zeggen, geen gebruik maakte van geregistreerde kinderopvang. De ten onrechte ontvangen voorschotten zijn dus terecht teruggevorderd. Er is sprake van een ernstige onregelmatigheid (evident geen recht) die aan belanghebbende te wijten is (artikel 2.1 lid 2 Whot), waardoor belanghebbende niet in aanmerking komt voor compensatie.

Advies