Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02486

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bestreden besluit in stand te laten. De Commissie adviseert om de integrale beoordeling zo spoedig mogelijk in gang te zetten en daarbij met name aandacht te besteden aan hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd over haar toeslagpartner en de kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009. Het is de Commissie niet duidelijk waarom het inkomen van de ex-partner na scheiding eerst niet is meegerekend en pas later wel weer wordt meegerekend en wat de gevolgen hiervan zijn voor de terugvorderingen waar belanghebbende mee is geconfronteerd. De Commissie adviseert UHT dan ook om bij de integrale beoordeling duidelijkheid te verschaffen over de vraag in welke mate bij de berekening van de kot in de toeslagjaren 2007 tot en met 2009 al dan niet rekening is gehouden met een toeslagpartner en welke invloed dit heeft gehad op de terugvordering kot.

Advies