Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02438

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De Commissie leest in de bezwaargronden van belanghebbende dat over een langere periode compensatie had moeten worden toegekend en overweegt dat wanneer een gedupeerde ouder meer schade heeft geleden dan forfaitair wordt gecompenseerd, de ouder daartoe een verzoek tot vergoeding van de werkelijke schade dient in te dienen bij CWS. De Commissie adviseert UHT om belanghebbende van alle benodigde informatie te voorzien voor het indienen van een verzoek om aanvullende compensatie bij de Commissie Werkelijke Schade.

Advies