Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02387

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat voor de toeslagjaren 2010 en 2011 Kinderopvangtoeslag is aangevraagd. De Commissie wijst er overigens op dat het in aanmerking nemen van de jaren 2010 en 2011 waarschijnlijk niet zou hebben geleid tot een hogere vergoeding, aangezien belanghebbende reeds € 30.000 heeft ontvangen op grond van de Catshuisregeling. Verder geven de gronden die namens belanghebbende zijn aangevoerd geen reden om te oordelen dat bij het vaststellen van de compensatieberekening een onjuiste toepassing is gegeven aan de Wht. Daarnaast adviseert de Commissie geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies