Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02324/02321

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De Commissie wijst op artikel 2.2 aanhef onder a van de Wht waaruit volgt dat UHT op juiste gronden is uitgegaan van de voorschotbeschikking vóór de eerste neerwaartse correctie als gevolg van het onderzoek in het betreffende toeslagjaar. Het verweer van gemachtigde dat enkele bedragen in de compensatieberekening onjuist of onduidelijk zijn, kan niet slagen. Ter zitting heeft UHT aan de hand van de betreffende LIC-overzichten de door gemachtigde aangegeven onduidelijkheden uitgelegd.

Advies