Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-02116

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar deels gegrond te verklaren. Nu er aanleiding bestaat tot herroeping van het bestreden besluit, adviseert de Commissie UHT het verzoek voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in deze bezwaarprocedure toe te wijzen. Op grond van het Besluit proceskosten heeft belanghebbende recht op een forfaitaire vergoeding op basis van 2 procespunten
(bezwaarschrift en verschijnen hoorzitting) met een wegingsfactor 2. Net als in eerdere zaken adviseert de Commissie daarbij de hoogste vergoeding per procespunt toe te
kennen.

Advies