Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01976

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen de Definitieve beschikking afwijzing compensatie kinderopvangtoeslag in stand te laten. De Commissie heeft er kennis van genomen dat aan belanghebbende compensatie is geweigerd omdat zij geen aanvrager van KOT was, nu dit op grond van artikel 2.1 Wht een voorwaarde is om voor compensatie in aanmerking te komen. Het bezwaar kan voor belanghebbende dan ook niet tot een andere uitkomst leiden. De Commissie merkt op dat de wetgever heeft onderkend dat (ex-)toeslagpartners eveneens ernstig getroffen kunnen zijn door de toeslagenaffaire en een wetsvoorstel heeft ingediend voor een herstelregeling voor ex-toeslagpartners. De behandelend ambtenaar heeft ter zitting toegelicht dat wanneer de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, vanaf het derde kwartaal van 2023 zal worden gestart met de uitvoering.

Advies