Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01910

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Om over bepaalde jaren voor compensatie in aanmerking te komen, dient men in die jaren KOT te hebben aangevraagd en schade te hebben geleden. Nu hier geen sprake van is, is niet voldaan aan de vereisten volgend uit artikel 2.1 van de Wet hersteloperatie toeslagen. Indien belanghebbende van mening is dat het gemis aan KOT over 2010 het gevolg is van het feit dat hij over 2009 door Belastingdienst/Toeslagen vooringenomen is behandeld, kan hij een verzoek om schadevergoeding indienen bij UHT die vervolgens de Commissie werkelijke schade (CWS) hierover zal raadplegen.

Advies