Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01865

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert de UHT om het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren. Het totaalbedrag aan invorderingskosten over het toeslagjaar 2009 is bij de bestreden beschikking vergoed. De Commissie acht de uitleg van UHT in haar schriftelijke reactie onjuist, maar dit bezwaaronderdeel ongegrond. Voor zover de Commissie bekend hanteert UHT het begunstigend beleid, dat voor de berekening van de immateriƫle schadevergoeding wordt uitgegaan van de datum van de eerste informatie-uitvraag, die uiteindelijk heeft geleid tot de neerwaartse correctie. Het is de Commissie onduidelijk waarom dit begunstigende beleid in het geval van belanghebbende niet wordt toegepast. Uit het dossier blijkt dat de langdurige informatie-uitvraag begon op 2 februari 2009, die uiteindelijk heeft geleid tot de neerwaartse correcties over de toeslagjaren 2008 en 2009.

Advies