Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01702

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de belanghebbende te compenseren conform de O/GS-regeling. De Commissie adviseert UHT ook om voornoemde compensatie aan te vullen tot € 30.000. Weliswaar is er in het geval van belanghebbende geen sprake geweest van stopzetting of neerwaartse correctie van de KOT als direct gevolg van het (CAF-)onderzoek, maar belanghebbende heeft voor de toeslagjaren 2009 en 2011 wel een onterechte O/GS-kwalificatie gekregen en het verzoek van belanghebbende voor een persoonlijke betalingsregeling of een minnelijke schuldregeling is afgewezen. Voorts adviseert de Commissie om de proceskostenvergoeding toe te kennen en de LIC-overzichten over de betrokken toeslagjaren (2007 tot en met 2011) naar belanghebbende toe te sturen.

Advies