Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01619

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Volgens de BAC heeft belanghebbende onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van fraude door een derde, dan wel dat sprake zou kunnen zijn van een bijzondere omstandigheid. Gelet op het bovengenoemde kan de BAC niet anders concluderen dan dat belanghebbende geen gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang en de KOT onterecht ten goede is gekomen aan belanghebbende.

Advies