Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01586

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bezwaar is gericht op de jaren 2012 en 2013 en betreft de hoogte van de toegekende compensatie. Belanghebbende heeft aangevoerd dat de compensatieberekening niet correct is opgesteld. De Commissie concludeert dat de compensatieberekening over beide jaren overeenkomstig de Wht is opgesteld en concludeert dan ook niet kan slagen. De Commissie merkt op dat voor zover belanghebbende meent dat haar werkelijke schade hoger is dan de forfaitaire vergoeding, een verzoek tot aanvullende immateriƫle schade kan worden ingediend bij UHT nadat de definitieve compensatieberekening is afgegeven.

Advies