Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01461

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. De Commissie stelt zich op het standpunt dat het belang van belanghebbende bij het voeren van de bezwaarprocedure tegen de afwijzing van de eerste toets is komen te vervallen vanaf 23 juni 2021, zijnde het moment dat UHT bij brief van 23 juni 2021 aan belanghebbende heeft bekendgemaakt dat zij in aanmerking komt voor de € 30.000. Het procesbelang van belanghebbende is komen te vervallen bij het ontvangen van het bedrag van € 30.000 op 3 juni 2021. De Commissie adviseert UHT om het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren en belanghebbende te laten weten dat dit geen gevolgen heeft voor de integrale beoordeling.

Advies