Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01413

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om het bezwaar gegrond te verklaren. De Commissie volgt de UHT die belanghebbende als gedupeerde heeft aangemerkt en aan haar het forfaitaire bedrag van € 30.000 zal uitkeren. Daarnaast adviseert de Commissie om het bedrag van € 30.000 zo spoedig mogelijk aan belanghebbende uit te keren, een proceskostenvergoeding toe te kennen voor het bezwaarschrift en te bevorderen dat de integrale beoordeling van het dossier van belanghebbende in gang wordt gezet.

Advies