Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01302

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert om de bezwaren gegrond te verklaren. Belanghebbende stelt dat de handelwijze van B/T tot gevolg heeft gehad dat zij gedurende de berekeningsjaren 2015-2019 te weinig KOT heeft ontvangen, namelijk alleen voor haar dochter en niet voor haar zoon. De Commissie overweegt dat B/T stelselmatig niet heeft gereageerd op de tijdige en herhaalde verzoeken van belanghebbende om KOT toe te kennen voor haar zoon. De Commissie merkt dit aan als institutionele vooringenomenheid van B/T jegens belanghebbende. De burger die herhaaldelijk bij de overheid aankaart dat de jegens haar genomen besluiten berusten op verkeerde of onvolledige gegevens ervaart de "non-response" op haar klachten echter als een negeren of dwarsbomen.

Advies