Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-01218

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Commissie acht het aannemelijk dat belanghebbende beroepsmatig verleende rechtsbijstand heeft genoten. Gelet op het vorenstaande en in lijn met eerdere adviezen, adviseert de Commissie UHT 0,5 punt vergoeding voor elk van de eerder genoemde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (dus 1 punt – met wegingsfactor 2) toe te kennen tegen het hoogst geldende tarief.

Advies