Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2021-00629; BAC 2021-12374

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden is gekomen tot haar beslissing om het verzoek van belanghebbende om compensatie af te wijzen. Belanghebbende heeft zelf de kinderopvangtoeslag voor 2012 stopgezet, en UHT heeft in haar systemen geen bewijs gevonden dat belanghebbende dat jaar daadwerkelijk gebruik had gemaakt van kinderopvang. De door belanghebbende verstrekte documenten zijn onvoldoende om aan te tonen dat belanghebbende wel kinderopvang heeft gebruikt in 2012. De Commissie oordeelt dat belanghebbende voor het jaar 2012 niet in aanmerking komt voor compensatie of tegemoetkoming. Daarnaast is de Commissie van mening dat er bij de toekenning, aanpassing en terugvordering van KOT voor de jaren 2010 en 2011 geen sprake is geweest van vooringenomen handelen door B/T of van hardheid van het stelsel. De terugvorderingen van de KOT voor die jaren zijn gebaseerd op de gegevens die door belanghebbende zijn verstrekt. Deze aanpassingen zijn conform de wet uitgevoerd. Daarom is de Commissie van mening dat belanghebbende geen recht heeft op compensatie voor de toeslagjaren 2010 en 2011. Bovendien heeft de Commissie geen onterechte classificatie O/GS vastgesteld.

Advies